SOBE ZA IZDAVANJE „GAJIĆ“


Vlasnik: Ivana Savić
Adresa: Preradovićeva br. 9;   21205 Sremski Karlovci
Telefon: 021  881 938,  063 8703302,  063 8702968
E-mail: sobegajic@gmail.com
Kategorija: druga **

CENOVNIK:

Noćenje za jednu osobu 15 € ( dinarska protivvrednost )
- Noćenje za dve osobe 20 € ( dinarska protivvrednost )
- Noćenje za tri osobe 30 € ( dinarska protivvrednost )
- Noćenje za četiri osobe 35 € ( dinarska protivvrednost )
- Boravišna taksa iznosi 140 rsd po osobi.
- Doplata za domaći doručak je 2,5 € po osobi u dinarskoj protivvrednosti.
- Za više od 3 noćenja, popust 10 %
- Za više od 10 noćenja, popust 20 %
- Plaćanje se vrši na početku korišćenja smeštaja, u dinarskoj protivvrednosti,
po srednjem kursu Narodne banke Srbije.

 

Napomena:
 -  Deca do 2 godine ne plaćaju smeštaj.
 -  Deca od 2-7 godina plaćaju 50% od redovne cene smeštaja.
 -  Deca od 7-12 godina plaćaju 70% od redovne cene smeštaja.

BORAVIŠNA TAKSA iznosi 140,00 din. po osobi.
Boravišnu taksu umanjenu za 50% plaćaju lica od 7 do 15 godina starosti.

BORAVIŠNU TAKSU NE PLAĆAJU:

1.  Deca do sedam godina starosti.
2.  Lica upućena na banjsko i klimatsko lečenje, odnosno specijalizovanu rehabilitaciju od strane nadležne lekarske komisije.
3.  Lica koja organizovano borave u turističkom objektu radi izvođenja istraživačkih, ekoloških akcija, osim sportista koji se nalaze na pripremama i takmičenjima.
4.  Strani državljani koji su po međunarodnim konvencijama i sporazumuma oslobođeni obaveze plaćanja takse.
5.  Lica koja neprekidno borave u objektu za smeštaj duže od 30 dana.

 

KUĆNI RED

1.  Smeštaj u sobama može dobiti samo lice koje je uredno prijavljeno u Turističkoj organizaciji opštine Sremski Karlovci ili direktno kod vlasnika.
2.  Usluga smeštaja se obračunava od 14 časova jednog do 12 časova sledećeg dana.  
Zadržavanje sobe posle 12 časova povlači plaćanje još za jedan dan.
3.  Usluge smeštaja plaćaju se unapred.
4.  Upotreba soba u cilju odmora preko dana, između 8 i 18 časova, naplaćuje se po
posebnom cenovniku.
5.  Odlazak odnosno otkazivanje sobe mora se prijaviti najkasnije do 12 časova.
6.  Pri napuštanju sobe, ključ treba predati vlasniku smeštaja.
7.  Uvođenje životinja, unošenje lako zapaljivih materija je zabranjeno.
8.  Gost je obavezan da nadoknadi štetu ako je prouzrokuje na stvarima, instalacijama ili
nameštaju u smeštaju.
9.  Gost ima pravo da bez naknade garažira jedan do dva automobila u zaključanom,   
otvorenom prostoru.

Copyright © 2013 - "Sobe Gajić" & A.M.A. Lalicic - All rights reserved - Design by Zox